Zanussi Bedienungsanleitung

ZANUSSI ZEV6046XBA KOCHFELD


PDF
 _ _ _ _ _ _

2
3
5
6
6

Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage-instructies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6
7
8
9

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de
instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
 Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
 Als het apparaat is uitgerust m 
Geraete
Zanussi ZOU20309WB EinbauherdZanussi ZAV6046XBA Kochfeld
Zanussi ZCV65020WA StandherdZanussi ZDU12010XA Geschirrspler