Tristar Haushaltsgeräte Bedienungsanleitung

TRISTAR HAUSHALTSGERäTE SZ-2135 STAUBSAUGER


PDF








t
replaced by the manufacturer, its service agent
snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
or similarly qualified persons in order to avoid a
nergens in verstrikt kan raken.
hazard.
· De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
· Never move the appliance by pulling the cord
achterlaten wanneer de stekker zich in het
and make sure the cord can not become
stopcontact bevindt.
entangled.
· Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
· The user must not leave the device unattended
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
while it is connected to the supply.
is.
· This appliance is only to be used for household · Het apparaat kan worden gebruikt door
purposes and only for the purpose it is made
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
for.
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
· The appliance can be used by children aged
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring
from 8 years and above and persons with
en kennis, indien ze onder toezicht staan of
reduced physical, sensory or mental
instructies krijgen over hoe het apparaat op een
capabilities or lack of experience and
veilige manier kan worden gebruikt alsook de
knowledge if they have been given supervision
gevaren  
Geraete
Tristar Haushaltsgeräte BL-4438 StandmixerTristar Haushaltsgeräte SZ-2135 Staubsauger
Tristar Haushaltsgeräte MX-4151 HandmixerTristar Haushaltsgeräte SZ-1920 Staubsauger