Gorenje Bedienungsanleitung

GORENJE HBX884QE STABMIXER


PDF
Nvod na obsluhu
  
Istruzioni d'uso
  

SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
CZ
SK
H
BG
PL
UA
I
RUS

SL

Navodila za uporabo ............................. 3

HR

Upute za uporabu ................................. 6

SRB - MNE Uputstvo za upotrebu ........................... 9


   ........................ 12

EN

Instruction manual .............................. 15

RO

Instruciuni de utilizare ....................... 18

CS

Nvod k obsluze................................... 21

SK

Nvod na obsluhu .............................. 24

HU

Hasznlati tmutat ............................ 27

BG

   ................... 30

PL

Instrukcja obslugi ................................ 33

UA

   ................... 37

IT

Istruzioni d'uso .................................... 40  ............... 43

2

NAVODILA ZA UPORABO

SL

Ta oprema je oznacena v skladu z
evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
elektricni in elektronski opremi (waste
electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
zbiranje in ravnanje z odpadno elektricno
in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
Geraete
Gorenje FN6192CX GefrierschrankGorenje GV64160 Geschirrspler
Gorenje GV67260XXL GeschirrsplerGorenje F6092AW Gefrierschrank