Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON DFT430 SäULENVENTILATOR


PDF
bewaar deze zorgvuldig.
Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen.
Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn
en onder toezicht staan.
Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren

Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
· C
 ontroleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
·  Gebruik een geaard stopcontact.
·  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
·  Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek da 
Geraete
Bestron ADF3000 FritteuseBestron APG100R Panini Grill
Bestron ACG2000 Maxi GrillBestron DFT45SZ Stand Ventilator