Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON AWK178 WASSERKOCHER


PDF
ing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
  Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen
gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijkis voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
 Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te
repareren.

Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte


 Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

 Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

 Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
  Controleer of de contactdoos waarop u het apparaat aansluit geaard is.
 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst en wanneer u het apparaat
niet gebruikt.
 Trek niet aan het snoer a 
Geraete
Bestron ACM111Z KaffeemaschineBestron AES480 Espressomaschine
Bestron DTP800 WasserkocherBestron ASW401 Waffelautomat