Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON AHP112 EINZELKOCHPLATTE


PDF
zorgvuldig.
·  Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
· Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze
instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de
mogelijke gevaren ervan begrijpen.
· Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat
ze niet met het apparaat spelen.
· Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve
als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
· Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
· Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit
zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
 Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
   Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
· Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning
op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
·  Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aanslu 
Geraete
Bestron DFT45SW Stand VentilatorBestron DWF40REMZ Wandventilator
Bestron AFS8009 SandwichgerätBestron ARC800 Raclette Grill