Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON AFT760W SäULENVENTILATOR


PDF
n deze gebruiksaanwijzing.
·  Gebruik uitsluitend toebehoren die door de leverancier worden aanbevolen. Door gebruik van andere
toebehoren kan er schade optreden aan het apparaat waardoor gevaar voor de gebruiker kan ontstaan.
·Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen.
·Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
· Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
· Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
·  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
· Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer.
· Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog i 
Geraete
Bestron DFT45SZ Stand VentilatorBestron ABL900SPE Ecosenzo
Bestron ABL800WB PuroBestron DFD20R Fondue Set