Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON ASW113 PANINI GRILL


PDF
 alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen.
 Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
 spelen.
  Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar
 zijn en onder toezicht staan.
 Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
 Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
 Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

 Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
 Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet 
Geraete
Bestron AKM100RE KchenmaschineBestron DHA3470 Profimixer
Bestron ABG700SGE DeluxoBestron ABG400SGE Grando