Bestron Bedienungsanleitung

BESTRON AGR102 RACLETTE GRILL


PDF








apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht
of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten in de gaten gehouden worden om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
 Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
 Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
 Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit
zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
  Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
  Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
 Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat
gebruikt.
  Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit geaard 
Geraete
Bestron AHD2000Z HaartrocknerBestron DWF40REM Wandventilator
Bestron ASK2905 WasserkocherBestron DWK1000LM Wasserkocher